Základní pletací oka

Hladká oka

  • Vpíchneme pravou jehlicí do prvního oka na levé jehlici zleva doprava.

  • Pravou špičkou jehlice protáhneme přízi jako smyčku skrz oko.

  • Smyčka leží jako nové oko na pravé jehlici a toto upletené oko necháme tedy sklouznout z levé jehlice.

schéma 1

Obrace oka
  • Přízi položíme před jehlici a vpíchneme do prvního oka zprava doleva.
  • Přízi vedeme kolem jehlice ...
  • ... a protáhneme dozadu jako smyčku. První obrace oko leží na pravé jehlici, takže toto upletené oko necháme sklouznout z levé jehlice.

schéma 2

TIP:

Někdy vypadají oka pletená obrace větší než oka pletená hladce. To proto, že bývají pletená volněji. Utahujte proto přízi při každém jednotlivém oku pevně.

 

Některé pletařky také používají při pletení rubových řad = obrace jehlici o půl čísla menší, aby tomuto efektu zamezily.