Křížkové stehy

Sestávají se ze dvou a více stehů, které se navzájem křízí. Je to nejznámější vyšívací steh a můžete jej použít jak pro plnohodnoutno výšivku tak i na lemování či konturu. Pravidlem je, že směr křížení je stále stejný, stehy by měly probíhat stále stejným směrem.

Křížkový steh je můj oblíbený, začala jsem s ním a jsem mu stále věrná.

Nespornou výhodou křížkové výšivky (pokud vyšíváte na "dirkatou" P-K-K) je to, že pokud se něco nepovede a Vy nezazmatkujete, dají se špatné stehy vypárat a aniž by to někdo poznal, můžete pokračovat dál.